2016. gadā Kristīgā žēlsirdības centra telpās sāka darboties Montesori istaba, kurā bērni no trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm var apgūt dažādas prasmes, izmantojot Montessori pedagoģijas metodes Montesori pedagoga vadībā. 2017. gadā Montesori istaba ieguva savu nosaukumu "Es protu". Šobrīd nodarbības tiek nodrošinātas bez maksas, un to atbalsta Valmieras pilsētas pašvaldība.

Itāliešu ārstes un pedagoģes Marijas Montesori (1870 – 1953) metode balstās uz pārliecību, ka viss nepieciešamais bērna attīstībai jau ir bērnā – mūsu uzdevums ir viņa talantus izvilināt un veicināt to dabisko attīstības gaitu, pamanīt bērna sensitīvos periodus, kad noteikta prasme izvirzās priekšplānā. Lietojot maņu un sajūtu metodi darbā ar bērniem, Marija Montesori konstatēja, ka tiek veicināta straujāka bērna vispārējā un īpaši intelektuālā attīstība. Cilvēka roka ir galvenais intelekta un gara attīstības instruments.

 „Palīdzi man to izdarīt pašam!”, ir Montesori pegagoģijas sauklis. Arī bērns grib pats visu darīt pareizi, lai būtu apmierināts ar sevi. Tieši speciālais didaktiskais materiāls liecina par Montesori pedagoģijas atšķirību no visām citām, jo tas izstrādāts ar pārdomātu un atbilstošu metodiku, proti – kā bērns, darbojoties ar šiem materiāliem, var sevi labāk attīstīt. Līdz ar to  Montesori kabinetā ir bagātīgs tehniskais aprīkojums atbilstoši Montesori prasībām un īpaši izstrādāts didaktiskais materiāls, kas sakārtots atbilstoši paredzētai jomai:
•    praktiskās dzīves materiāls – veicina lielās un sīkās motorikas attīstību, kustību koordināciju, māca pareizu satvērienu, sagatavo rakstītprasmei un matemātisko priekšstatu apguvei;
•    sajūtu materiāls - stimulē maņu: redzes, dzirdes, taustes, garšas, ožas attīstību, caur kurām bērns iepazīst pasauli kā vienotu veselumu;
•    valodas materiāls – sasaista skaņas ar burtiem, māca apgūt lasīšanas, rakstīšanas iemaņas un pilnveido vārdu krājumu, palīdz apgūt gramatiku;
•    matemātikas materiāls – abstrakto padara vieglāk uztveramu, atklāj matemātiskās likumsakarības;
•    kosmiskās audzināšanas materiāls – sniedz zināšanas un izpratni par ģeogrāfiju, bioloģiju un vēsturi, palīdz atrast savu vietu visumā.

Mēs tāpat kā Marija Montesori ticam, ka: „Bērns ir pats sev arhitekts un nevienam pieaugušajam nav tiesību šo arhitektūru mainīt”. Tas ir Dieva ieliktais plāns bērnā, kuru mēs – Montesori pedagogi palīdzam attīstīt.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.