Silta maltīte ikvienam 2020. gada 13.februārī jau trešo reizi notika Ziedotāju aplis.

Kā pasākuma vadītājs atzīmēja, Ziedotāju aplis nebūt nenozīmē sēdēšanu aplī, tā ir drīzāk saspēle pa apli, izaicinot citam citu ziedot. Valmierā Labdarības virtuve darbojas jau divdesmit gadus, pagājušā gadā tika sagatavotas 13000 porcijas maznodrošināto ģimeņu bērniem.

Savā darbības laikā esam sapratuši, ka visi, kam šī palīdzība ir nepieciešama, nespēj atnākt līdz mums. Mūsu moto ir: “Silta maltīte ikvienam!” un esam atraduši risinājumu, kā piegādāt maltīti klienta dzīvesvietā.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā nepameta sajūta, ka esam frontes otrajā līnijā, jo esam ēdinātāji. Pirmajā, visatbildīgākajā līnijā, protams mediķi.

Mēs ēdinām Valmieras mazturīgās ģimenes ar bērniem. Krīzes laikā mūsu klientu lokam klāt nāca arī cilvēki, kas atrodas mājās un nevar paši aiziet uz veikalu, ievērojot valdības norādi: «Paliec mājās!».

Tā nu jau kopš 2020. gada marta realizējot šo ieceri, piegādājam siltas pusdienas dzīves vietā vairāk kā 20 Valmieras senioriem. Ziedotāju aplis strādā!

Šis bija atspēriens siltas maltītes piegādāšanai mājās senioriem. Ziedotāju apļa ietvaros tika iegādāti nepieciešamie trauki, izstrādāta loģistikas shēma kā šo visu darīt efektīvāk. Par saziedotajiem līdzekļiem un klientu līdzmaksājumu piegādātas 1028 porcijas un nobraukti vairāk kā 1000km, šo maltīti piegādājot.

2020. gada novembrī ziedojums izsīka. Svētā Sīmaņa draudze palīdzēja un ziedoja līdzekļus, par kuriem tika piegādātas 345 porcijas. Ar to pietika līdz gada beigām. 2021. gada pirmos mēnešus Valmieras novada fonds atbalstīja ideju un palīdzēja piegādāt 909 porcijas. Palīdzēt turpināt labo ideju pēc biedrības lūguma palīgā nāca Valmieras pilsētas pašvaldība, piešķirot 5846.00 Eiro, kas paredzēts projekta ,, Siltas maltītes piegāde mājvietā Valmieras senioriem’’ līdz 2021.gada 23. decembrim, sedzot visas porcijas izmaksas.

Šobrīd ar siltu maltīti nodrošinām vairāk kā 30 Valmieras senioriem.

Lieki teikt, ka jūtamies gandarīti, veicot šo darbu, pretim saņemot senioru pateicību, laba vēlējumus un uzklausot dažādos atmiņu stāstus.

 

Lai visiem saulainas vecumdienas un mīliet savus tuvākos! Pievērsiet uzmanību, vai tuvumā nav kāds cilvēks, kuram vajadzīga Jūsu palīdzība

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.