„ Mēs ticam, ka spēdami palīdzēt citiem grūtībās, mēs spēsim veidot stipru, vienotu sabiedrību mums apkārt.”

Mēs aicinām ikvienu – uzņēmumus, apvienības, privātpersonas pievienoties mūsu labdaru pulkam, tādējādi iepriecinot tos, kuriem ikdienā nepietiek līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai, vai tos, kuriem neformālā izglītība var būt pamatpakāpiens ceļā uz augstu nākotnes mērķu apzināšanos un sasniegšanu.


Mēs vēlamies Jūs aicināt ziedot:

  • Sniedzot finansiālu vai materiālu atbalstu. Pārskaitot līdzekļus uz mūsu ziedojuma kontu- LV24UNLA0018000700295 vai atbalstot ar citiem materiāliem līdzekļiem, kā piemēram galda spēlēm “Dienas centram”, produktiem “Zupas virtuvei”. Par materiālo līdzekļu nepieciešamību iespējams konsultēties, zvanot uz centra tālruni - 64235274.
  • Brīvprātīgā palīdzība. Pievieno mūsu organizācijai vēl kādas čaklas darba rokas! Mēs gaidām ikvienu brīvprātīgo, kuram ir kādas prasmes, piemēram, floristikā, fizkultūrā, rokdarbos u.c., vēlme brīvprātīgi dalīties ar savām zināšanām un pieredzi kā brīvprātīgajam skolotājam „Dienas centrā bērniem” vai “Montessori” apmācībās bērniem. Lai iesaistītos, nepieciešama vien degsme un mīlestība strādāt ar bērniem,  nav nepieciešama pedagoģiskā izglītība. Tāpat mēs esam atvērti jauniem ierosinājumiem un idejām, piesakot kādu projektu centra attīstībai vai piedāvājot aktivitāšu iespējas centra bērniem u.tml. Nepieciešamas arī palīdzīgas rokas “Zupas virtuvē” un tīrības telpā “Mazgāmutis”. Arī par brīvprātīgo palīdzību aicinām sazināties, zvanot uz organizācijas kontakttālruni.

Rekvizīti:
Kristīgais žēlsirdības centrs
Reģ. Nr. 40008050211
A/S SEB Banka
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV24UNLA0018000700295

Kristīgā Žēlsirdības centra biedrībai kopš 2000. gada 11.aprīļa ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz ar ko tiek piemērotas uzņēmumu ienākuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļu atlaides.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.